5 bước đơn giản để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ


5 bước đơn giản để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ

Dưới đây là sáu cách để phá vỡ quá trình và đơn giản hóa việc bắt đầu hoạt động một doanh nghiệp nhỏ của riêng bạn.

Viết một kế hoạch kinh doanh

Để bắt đầu, hãy tạo một kế hoạch kinh doanh đơn giản, đó đồng thời  là tổng quan cấp cao về doanh nghiệp nhỏ mà bạn sắp bắt đầu chẳng hạn như thanh lap cong ty tai binh duong. Dưới đây là một số câu hỏi ví dụ:

  • 1 Xác định tầm nhìn :Kết quả cuối cùng của doanh nghiệp là gì?
  • 2 Xác định nhiệm vụ: lý do mà doanh nghiệp tồn tại
  • 3 Xác định mục tiêu: Bạn sẽ làm gì – mục tiêu của bạn là gì ?
  • 4 Phác thảo các chiến lược cơ bản:Làm thế nào để bạn đạt được mục tiêu?
  • 5 Viết một kế hoạch hành động đơn giản: Đưa ra các hoạt động nhỏ hơn theo nhiệm vụ cần thiết để đạt được các mục tiêu đã nêu.

Quyết định ngân sách.

Bạn nên thiết lập doanh nghiệp của bạn với lợi nhuận trong tâm trí trong 30 đến 90 ngày đầu tiên. Đồng thời việc có một khoản dự trữ ngân sách để bạn có thể trang tríduy trì doanh nghiệp trong những giai đoạn khó khăn.

Quyết định về pháp lý

Nộp giấy tờ để bắt đầu kinh doanh là một việc cần thiết. Khi bắt đầu một doanh nghiệp, hãy coi chừng tất cả các khoản thuế và các quy định của nhà nước.

5 bước đơn giản để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ 01

Dịch vụ giấy phép kinh doanh bình dương cung cấp các thông tin về giấy tờ cần thiết cho việc khởi đầu hoạt động kinh doanh của bạn

Khoản tiền cần thiết

Thật dễ dàng để thiết lập một tài khoản kiểm tra doanh nghiệp miễn phí với hiệp hội tín dụng địa phương hoặc ngân hàng của bạn. Tất cả những gì bạn cần là tiền cho các thủ tục giấy tờ của bạn, thông tin về giấy phép độc quyền của chủ sở hữu và tiền đặt cọc ban đầu để thành lập và duy trì “sức khỏe(health)” doanh nghiệp.

Trang web cho doanh nghiệp

Bất kể công việc kinh doanh của bạn như thế nào bạn sẽ cần phải có một trang web và điều đó có nghĩa là đảm bảo có một URL. Tuy nhiên bạn cũng cần phải có một khoản tiền dể chi trả cho việc hoạt động của trang web.

5 bước đơn giản để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ 02

Nếu bạn đã có đủ các cơ sở trên, thì ngay bây giờ bạn có thể bắt đầu thử nghiệm việc kinh doanh một số lượng hàng hóa đầu tiên. Hãy cố gắng truyền bá từ theo cách không tốn kém và sáng tạo. Chúc bạn có một khởi đầu thực thành công.